Select language:
Languages

Partneriai

TIEKĖJAI

Bendradarbiaujame su partneriais visame pasaulyje. Turime pastovių vaistų tiekėjų NVS ir Europos šalyse. Tenkindami savo klientų poreikius, ieškome tiesioginių gamintojų, kurie gali pasiūlyti aukščiausios kokybės medicinos preparatų.

KLIENTAI

Dirbame su nuolatiniais pirkėjais Centrinės Azijos, NVS ir Europos šalyse, siekiame užtikrinti profesionalų aptarnavimą, logistiką ir kiekvienos šalies reikalavimus atitinkančią dokumentaciją. Krovinius pristatome per įmanomai trumpiausią laiką tokiu transportu, koks reikalaujamas vaisto "Laikymo ir gabenimo sąlygose".

GAMINTOJAI

Vystydami ir gamindami generinius vaistus dirbame su Italijos, Prancūzijos, Lenkijos, Izraelio bei kitų šalių kompanijomis.

FARMAKOLOGINIS BUDRUMAS

Vaistų, kuriais leista prekiauti, saugumas toliau stebimas siekiant užtikrinti, kad paaiškėjus, jog esama nepageidaujamų reakcijų, dėl kurių kyla pernelyg didelė rizika, būtų imtasi reikiamų visuomenės sveikatos apsaugos priemonių. Ši stebėsena vadinama farmakologiniu budrumu.

Partneris UAB "Biomapas" atlieka vaisto "Gepsam" farmakologinį budrumą.

VETERINARIJA

Kompanijos dukterinė įmonė UAB "Vigifarma Laboratories" dirba veterinarijos srityje. Įmonės dalinasi ryšiais ir patirtimi.