Select language:
Languages

Karjera

Šiuo metu ieškome patyrusio kvalifikuoto asmens, atsakingo už vaistų gamybą – Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 78-3056) 29 straipsnyje nustatytoms pareigoms vykdyti, kurio kvalifikacija ir patirtis atitinka šiuo nutarimu patvirtinto Reikalavimų kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą ir (ar) importą, aprašo nustatytus reikalavimus.

Taip pat, esame atviri jūsų pasiūlymams ir idėjoms. Jei manote, kad galite būti naudingi UAB "Vigifarmai" ir norite prisidėti prie mūsų veiklos, laukiame jūsų, rašykite: info@vigifarma.lt.