Select language:
Languages

Atsakomybė

UAB „Vigifarma“ yra vaistinio preparato „Gepsam 500 mg/ Ademetioninas“ rinkodaros teisių turėtoja Lietuvos Respublikoje, todėl yra atsakinga už šio vaisto farmakologinio budrumo užtikrinimą. Farmakologinį budrumą kompanija vykdo pasitelkusi kvalifikuotus partnerius. Taip pat maloniai prašo apie nepageidaujamą vaisto poveikį nedelsiant pranešti įmonei  el. paštu info@vigifarma.lt ar telefonu +370 5 264 0870.